درقرن پانزدهم خاندان سلطنتی فرانسه بازی روی چمن و با گرز وگوی انجام می دادند که بعداً درقرن نوزدهم شکل تغییر یافته آن روی میز بلوط با پارچه سبز رنگ توسط لویس- ایکس ارائه گردید که رنگ سبز پارچه تداعی رنگ چمن بود.
این بازی در ارتش بریتا نیا طرفداران زیادی پیدا کرد و ژان- رابتس جی ار در اواخردهه 1800 طی سفر به هند،استرالیا،زلاندنو،آفری قای جنوبی وآمریکا این بازی را که بیلیارد نامیده می شد گسترش داد ودرهند رابرتس ،کارخانه ساخت میز بیلیارد را به سرپرستی مها راجه جی پورکه خود بیلیارد بازی می کرد تأسیس نمودوسربازان بریتا نیامستقر در هند نیز این بازی را انجام می دادند.
لازم به ذکر است که در ایران این بازی به صورت دسته جمعی و با اسب وچوب وگوی انجام می شد که چوگان نام داشت وبه تدریج از اهمیت آن کاسته وبه د ست فراموشی سپرده شد.
نمونه این بازی هاکی روی چمن است که هم اکنون پاکستان عنوان مقام اولی آن را دارد به نوعی از بازی بیلیارد نشأت می گیرد.

بنابر این شباهت زیادی بین بازی که در فرانسه انجام می گرفت وچوگان ایرانی وجود داشت که بازی فرانسه تغییر
یافت واز زمین به میز تبدیل شد اما چوگان ایرانی به دست فراموشی سپرده شد.

به هر حال بازی بیلیارد یک رشته ورزشی می باشد که به صورت انفرادی یا گروهی انجام
می شود و بازیکن درطول دوره مسا بقات بیش از 3 کیلومتردراطراف میز پیاده روی می کند و
این ورزش برای افراد کم تحرک بسیار مفید می باشد زیرا آنها را وادار می سازدکه در یک ست
مسابقه بیش از یک کیلومتر در اطراف میز پیا ده روی کنند ودر زدن کیو بال ، بازیکن مجبور
است دست چپ را کشیده وروی میز قراردهد ودر نتیجه عضلات گردن وپا ودست وبدن نیزکشیده
می شوند.
این بازی مانند شطرنج یک بازی فکری است که به تمر کز زیاد نیاز دارد واز این رو
برای تقویت حافظه وفکر ورزش مناسبی است.
در اوایل قرن بیستم بازی بیلیارد سازمان دهی شدوتشکیلات خاص خود را پیدا کرد و در قالب یک فدراسیون به جامعه ورزش معرفی شد ودر این راستا مسابقاتی در عرصه قهرمانی جهان ترتیب داده شد که از اهمیت بسیاری برخوردارند.
به هر حال رشته بیلیارد دارای فدراسیونی با قدمت 40 ساله می باشد.وکنفدراسیون آسیا نیزبا
28عضو در حال حاضرفعالیت گسترده ای در سطح آسیا دارد ومقر آن در بنگلادش می باشد.


کشورهایی که عضو این فدراسیون هستند عبارتند از:
عربستان صعودی ، بحرین ، کویت ، چین ، تایوان ، اندونزی ، مالزی ، قطر ، امارات ، کره ،
بنگلادش ، هنگ کنگ ، هند ، فیلیپین ، سوریه ، اردن ، نپال ، مغولستان ، سریلانکا ، پاکستان ،
قزاقستان ، میانمار ، چین ماکائو ، تایلند ، سنگا پور ، ژاپن و ایران.

درخواست عضویت ایران در سال 79 به فدرا سیون بیلیارد آسیا اعلام ودر سال 80 ایران به
عضویت فدراسیون بیلیارد آسیا در آمد.
اسنوکر جزء مسابقات آسیایی بوده ودر مسا بقات آسیایی پوسان جز رشته های اصلی ودارای 30 مدال در سه رنگ می باشد.